ستافی ئەكادیمی بەشی زمانی ئینگلیزی
پلەی کارگێڕی ناوى سیانى پلەى زانستى ژ
سەرۆکی بەش مامۆستای یاریدەدەر عطا مصطفی حمەمراد ١ 
بڕیاردەری بەش مامۆستای یاریدەدەر  حمید حسین حمەسعید  ٢
  مامۆستا د.نیان کامل غفور  ٣
  مامۆستای یاریدەدەر  بێ وەی محمود صاحب  ٤
  مامۆستا عمر فؤاد غفور  ٥
  مامۆستای یاریدەدەر  گۆران عمر مصطفی  ٦
  مامۆستای یاریدەدەر  سومەیە خالد مصطفی  ٧
  مامۆستای یاریدەدەر  هیدایت محمد احمد  ٨
  مامۆستای یاریدەدەر  سرود طە علی  ٩
  مامۆستا د.بەرزان هادی حمەکریم  ١٠
  مامۆستا اخلاص مهدی حسن  ١١
   مامۆستای یاریدەدەر  رێژەن حسن عبداللە  ١٢